Hoe wij restaureren

Restaureren is ons ambacht

Van Holthe Meubelrestauratie is een bedrijf dat nog volledig volgens het oude ambacht werkt: restaureren met kennis van antiek meubilair. Daarmee onderscheidt het zich ten opzichte van veel anderen. Een een zeer goede prijs/product verhouding en een snelle service maakt dat veel klanten de weg naar Van Holthe weten te vinden.

Behoud van het origineel

ambacht vakmanschap houtbewerking

Kastje van ingelegd rozenhout

Wij werken volgens het principe dat zoveel mogelijk het behoud van het origineel voorop staat. Dat wil zeggen dat het patin (de natuurlijke verkleuring van het hout) absoluut behouden moet blijven, dus schuren is uitgesloten. Verschoten en vergeelde politoer is een vorm van achterstallig onderhoud. Evenzeer vallen krimpscheuren en kromtrekkingen daaronder. Een goede restauratie is nagenoeg niet te zien. Iets vernieuwen doen wij uitsluitend als het onderdeel totaal vergaan is of ontbreekt.
Het eindresultaat moet er zo uitzien dat het stuk goed behouden, zonder noemenswaardige schade door de tijd heen gekomen is. Bij restauratie is het belangrijk te weten waar men stopt. Het gevaar van teveel restauratie ligt altijd op de loer. Zodra een meubel er te nieuw uitziet is het te veel gerestaureerd. Dat is ons ambacht.

Help, m’n kast wordt opgegeten

Houtworm in uw antieke meubelen. Bang dat uw antiek wordt opgegeten? Zo’n vaart zal het wel niet lopen, maar u moet er wel wat aan laten doen. Wat zijn houtwormen eigenlijk? Houtwormen zijn larven van kevers die hun eieren leggen in kieren en gaatjes in het hout. De larf ‘woont’ vervolgens soms wel zes jaar in het hout om zich uiteindelijk te ontpoppen als kever en uit het hout kruipen. En dan begint de cyclus van voren af aan. Het is dus zaak dit proces een halt toe te roepen, anders tast dit uw meubilair of huis zeer ernstig aan. We bestrijden de houtworm door eerst het boormeel te verwijderen om vervolgens de houtworm chemisch te vernietigen. Indien het hout en de constructie van uw meubel dermate is aangetast dan injecteren we de kanaaltjes met dunne lijm, om deze te versterken.

Politoeren, wat is dat?

poltioeren dot schellak

De dot

Politoeren of te wel ‘achtjes’ wrijven. Het gebeurt bij Van Holthe volledig handmatig. Met een dot, gedrenkt in schellak wordt de lak in 30 á 35 keer opgebracht. Iedere laklaag bestaat uit ongeveer 30 slagen. Met andere woorden uw gepolitoerde tafel is 1000 keer met de de dot bewerkt. Machinaal politoeren vinden wij uit den boze, vaak levert dat, zoals we dat in de vakjargon noemen, ‘sinaasappelhuidjes’ op. Dat wilt ú niet en wij al helemaal niet.

Restauratie gouden spiegel- en schilderijlijsten

Wij restaureren gouden spiegel- en schilderijlijsten. Door verdroging kan de verbinding tussen de gessolaag (dunne lagen olieverf) en het hout loslaten, zodat er stukjes van de lijst verloren kunnen gaan. Wij injecteren dunne lijm tussen de losse onderdelen om deze weer vast te zetten. Indien nodig vernieuwen we ontbrekend snijwerk, de gesso- en kraplaklaag en vergulden we het bij.

Reinigen eiken meubelen

Eiken meubelen reinigen en behandelen we met was en lijnolie. De oude was wordt verwijderd met terpentine. Vervolgens wordt de kast gevoed met lijnolie, carnabau (was) twee dagen laten inwerken en daarna met een zachte borstel en zachte doek uitwrijven.

Restauratie sloten en beslag

We repareren sloten en maken bijpassende sleutels bij. We kunnen messing la beslag en sleutelbeslag restaureren. Ontbrekend beslag kunnen we na gieten en patineren, zodat het bij de rest past.